Samlemuffer

SKRUEL_S SAMLEMUFFE 2P 0,75 - 2,5
DKK 0,88
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 8714642020129
Prodnr.: 0821101858
SKRUEL_S SAMLEMUFFE 3P 0,75- 2,5M
DKK 0,96
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 8714642020136
Prodnr.: 0821101890
SKRUEL_S SAMLEMUFFE 4P 0,75 - 2,5
DKK 1,18
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 8714642020143
Prodnr.: 0821101861
SKRUEL_S SAMLEMUFFE 5P 0,75 - 2,5
DKK 1,34
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 8714642020150
Prodnr.: 0821101874
SKRUEL_S SAMLEMUFFE 8P 0,75- 2,5M
DKK 2,56
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 8714642020181
Prodnr.: 0821101887
Wago 221-412 Samlemuffe 2x0,25-4,0 mm² klar 4050821808435
DKK 2,04
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 4050821808435
Prodnr.: 4821214123
Wago 221-413 Samlemuffe 3x0,25-4,0 mm² klar 4050821808442
DKK 2,31
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 4050821808442
Prodnr.: 4821214136
Wago 221-415 Samlemuffe 5x0,25-4,0 mm² klar 4055143234658
DKK 3,74
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 4055143234658
Prodnr.: 4821214152
Wago samlemuffe 3x0,5-6mm2 transp. 221-613  4055143715416
DKK 4,35
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 4055143715416
Prodnr.: 4821216134
Wago 2273-202 Samlemuffe 2x0,5-2,5mm2 hvid 4050821027843
DKK 0,96
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 4050821027843
Prodnr.: 4821732029
Wago 2273-203 Samlemuffe 3x0,5-2,5mm2 orange 4050821027850
DKK 1,01
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 4050821027850
Prodnr.: 4821732032
Wago 2273-204 Samlemuffe 4x0,5-2,5mm2 rød 4050821027867
DKK 1,31
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 4050821027867
Prodnr.: 4821732045
Wago 2273-205 Samlemuffe 5x0,5-2,5mm2 gul 4050821027874
DKK 1,43
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 4050821027874
Prodnr.: 4821732058
Wago 2273-208 Samlemuffe 8x0,5-2,5mm2 lysegrå 4050821027881
DKK 2,60
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 4050821027881
Prodnr.: 4821732087
Wago 222-412 Samlemuffe 2x4mm2 flex 4050821346470
DKK 2,13
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 4050821346470
Prodnr.: 5421816904
Wago 222-413 Samlemuffe 3x4mm2 flex  4017332955676
DKK 2,65
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 4017332955676
Prodnr.: 5421532440
Wago 222-415 Samlemuffe 5x4mm2 flex 4044918464956
DKK 4,26
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 4044918464956
Prodnr.: 5421532453
Wago samlemuffe 887-952 L-boxx mini 221 4055143616997
DKK 548,40
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 4055143616997
Prodnr.: 7821199973
Wago samlemuffe 221-2273 L-boxx mini kombi 4055143616980
DKK 675,55
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 4055143616980
Prodnr.: 7821199986
Wago sortimentkuffert 2273/221 4821516902 4055143509404
DKK 1.445,61
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 4055143509404
Prodnr.: 4821516902
Holder til samlemuffe serie 221 orange 4055143421942
DKK 4,76
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 4055143421942
Prodnr.: 4821421945
Holder til samlemuffe serie 221 blå 4055143833547
DKK 4,76
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 4055143833547
Prodnr.: 5421800033
Holder til samlemuffe serie 221 Gul/sort 4055143833431
DKK 4,76
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 4055143833431
Prodnr.: 5421800017
Samlemuffe 2,5 mm² klar torx10 5705581620115  620188
DKK 0,60
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 5705581620115
Prodnr.: 1221000095
Samlemuffe 10mm2 dobbelt klar torx10 5705581110159 110188
DKK 2,70
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 5705581110159
Prodnr.: 1221000079
Samlemuffe 2,5 mm² klar krydskærv 5705581610116
DKK 0,69
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 5705581610116
Prodnr.: 1221000008
Samlemuffe dobbelt 10mm2 5705581110111 1221000040
DKK 2,75
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 5705581110111
Prodnr.: 1221000040
Samlemuffe 10mm2 klar 1221000053  5705581110319
DKK 1,58
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 5705581110319
Prodnr.: 1221000053
Kronemuffe enkelt 2,5 mm²  9221049982  6418677103339
DKK 0,85
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 6418677103339
Prodnr.: 9221049982
Kronemuffe porcelæn 1pol 4mm2 5421510006 4004950120616
DKK 3,48
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 4004950120616
Prodnr.: 5421510006
Kronemuffe porcelæn 2pol 4mm2 5421510019 4004950120623
DKK 6,91
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 4004950120623
Prodnr.: 5421510019
Klemrække 2,5 mm² 12 pol klar 9221049995  5709276500102
DKK 8,23
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 5709276500102
Prodnr.: 9221049995
Klemrække 6 mm2 12 pol klar 9221049966  5709276499703
DKK 13,20
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 5709276499703
Prodnr.: 9221049966
Klemrække 10 mm2 12 pol klar 9221162207  6418677105180
DKK 23,45
Lev.tid: 1-3 hverdage
Varenr.: 6418677105180
Prodnr.: 9221162207
Til toppen